De NZRB

De Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade is op 14 april 2000 opgericht. De vereniging heeft als doel het voorkomen en het bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. De vereniging wil dit bereiken door:

  • Het verzorgen van een elementaire zwemopleiding.
  • Het opleiden van zwemmende redders welke bekwaam zijn drenkelingen te redden.
  • Het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen.

Al onze opleidingen worden op vrijwillige basis door een team van gediplomeerde instructeurs / instructrices verzorgd.

De vereniging is aangesloten bij twee landelijke bonden, te weten: Reddingsbrigades Nederland en de NRZ.
De NRZ staat voor het Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit wil zeggen dat de NZRB een erkende vereniging is die de officiële ABC-diplomalijn mag geven. Daarnaast is de vereniging aangesloten bij de bond Reddingsbrigades Nederland. Dit is het overkoepelende orgaan waarbij alle reddingsbrigades in Nederland zijn aangesloten. Na de ABC-diplomalijn is het mogelijk voor leden om door te gaan met het behalen van diploma’s om uiteindelijk zwemmend redder te worden.

Het bestuur

De NZRB heeft een vijftallig bestuur, welke bestaat uit:

Mariëtte v.d. Bosch: Voorzitter
Stephanie v.d. Werken: Secretaris
Theo Peters: Penningmeester
Koen vd Bosch:
Jeroen Hermans: Materiaalcommissaris

Zwembadleiding

Onze zwembadleiding bestaat uit:

Jeroen Hermans: Hoofdzwembad
Renate Breedijk: Assistent zwembadleiding
Joke v.d. Hoef: Assistent zwembadleiding elementair