De Zwemles

Elementair

Binnen onze brigade geven wij elementaire zwemlessen. Elementair zwemmen, wat is dat eigenlijk?
Bij het elementair zwemmen worden de kinderen opgeleid om uiteindelijk hun zwemdiploma A en B te halen. Wanneer een kind voor het eerst op zwemles komt, begint hij/zij in het eerst groepje. Hier wordt vooral aandacht besteed aan het watervrij maken, waarnaast er wordt gestart met het aanleren van de schoolslag. Vervolgens stroomt het kind door naar de 3 andere groepjes in het ondiepe waarna ze, wanneer ze de combinatie schoolslag en rugslag zwemmen beheersen, naar het middenbad worden gestuurd. Hier wordt gewerkt aan het zwemmen van iets langere afstanden en kunnen ze aan één kant niet meer staan. Wanneer dit goed gaat gaan ze het naar diepe en worden daar de laatste puntjes op de ‘i ‘ gezet om vervolgens naar het afzwemgroepje (zwemdiploma A) te mogen. In dit groepje worden de kinderen klaargestoomd om examen te doen voor zwemdiploma A.

In het elementaire bad staan enthousiaste instructeurs die de kinderen vertrouwen en plezier willen geven om zo het ‘leren zwemmen’ steeds beter onder de knie te krijgen. Bij bijna elk groepje wordt de instructeur ondersteund door een assistent-instructeur of instructeur in opleiding. Dit biedt de mogelijkheid om elk kind meer persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Zwem-ABC

De brigade geeft aan de beginnende zwemmers zwemles volgens de diplomalijn van het zwem-ABC, welke is aangesloten bij het NRZ. Het zwem-ABC is landelijk erkend en is overal in Nederland gelijk.

De brigade heeft er voor gekozen om de leerlingen af te laten zwemmen voor het zwemdiploma a, b en c. Na deze drie diploma’s zal er gestart worden met de Junior redder diplomalijn van de Reddingsbrigades Nederland.

De kinderen die doorstromen vanuit het elementaire bad gaan als eerst op voor zwemdiploma A. Waarna het mogelijk is binnen aanzienlijke tijd ook het B diploma te behalen.
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt er ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water zoals: verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot op de kant en naar de bodem gaan. Daarnaast ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan in het water, in het water springen en uit het water klimmen. Er wordt ook regelmatig geoefend met gekleed zwemmen (kleding zoals t-shirt en broek). (Bron: www.nrz-nl.nl)

Voor kinderen die al watervrij zijn en al een beetje kunnen zwemmen is het mogelijk om in te stromen bij de brigade. Bij deze kinderen wordt er getoetst door de zwembadleiding voor welk diploma het kind kan gaan oefenen.

Zwemmend redden

De brigade geeft, aansluitend aan de diploma lijn Zwem-abc, de diplomalijn zwemmend redden van Reddingsbrigades Nederland. Maar wat is zwemmend redden eigenlijk?
Zwemmend redden is het redden van een drenkeling bijvoorbeeld met behulp van bevrijdings- en vervoersgrepen, die de leerlingen in de in de loop van de jaren gaan leren. Natuurlijk is het belangrijk om eerst goed zelf te kunnen zwemmen, voordat je dit kunt leren. Van jongs af aan leer je steeds meer reddingstechnieken hoe je iemand veilig en verantwoord kunt redden/helpen en met welke hulp en reddingsmiddelen je kunt of soms moet werken. Zo kun je al je eerste reddingsbrevet halen als je 6 jaar bent.

De diplomalijn van Reddingsbrigades Nederland is onderverdeeld in 3 delen:

  • Junior Redder 1 t/m 4
  • Zwemmend Redder 1 t/m 4
  • Life Saver 1 t/m 3

Junior Redder

De jongste leerlingen zullen vanaf het Zwem A en B doorstromen naar de diplomalijn Junior Redder bestaande uit 4 diploma’s. Deze zijn vooral gericht op zelfredding, wat te doen als je in het water valt en hoe kan je hier het beste op reageren. Daarnaast wordt er ook al een klein stukje aandacht gegeven aan het redden van een drenkeling.

Zwemmend Redder

Na het behalen van alle 4 de Junior Redder diploma’s stroom je automatisch door naar de diplomalijn Zwemmend Redder. Deze diplomalijn bestaat ook uit 4 diploma’s die gericht zijn op het redden van een drenkeling in je eentje, maar ook in samenwerking met anderen. Daarnaast wordt er flink door gezwommen voor een goede conditie. Aan het einde van de diplomalijn komt er een stukje theorie om de hoek kijken waarbij wordt geleerd over gevaren, omgeving en preventie.

Life Saver

Wanneer de diplomalijn Zwemmend Redder is afgerond, volgt de diplomalijn Life Safer bestaande uit 3 diploma’s. Hierbij wordt er dieper ingegaan op het theoretisch gedeelte, wordt er meer conditie gezwommen en zullen de reddingskwaliteiten verder uitgebouwd worden tot een ware team inspanning.

Trimzwemmen

In het 3e lesuur is er voor volwassenen (40+) de mogelijkheid tot trimzwemmen. Trimzwemmen leidt tot het verbeteren van de conditie. Tijdens het trimzwemmen worden de volwassenen verschillende oefeningen aangeboden waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van materiaal zoals: halters/gewichtjes en ballen. Het trimzwemmen wordt gegeven door een instructrice, welke de volwassenen op een stimulerende manier les geeft. De instructrice houdt rekening met het niveau en de wensen van de groep en past hier haar les zo goed mogelijk op aan.

Strandwacht

De Noordwijkerhoutse Zwem en Reddingsbrigade heeft een samenwerkingsverband met zusterbrigade Noordwijk. Het is dan ook mogelijk om strandwacht te lopen in Noordwijk.

Om strandwacht te mogen lopen moet je de minimale leeftijd van 13 jaar hebben bereikt. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn, kennis hebben van zwemmend redden en bereid zijn om een leuke tijd te hebben tijdens de wachten. Strandwacht lopen doe je, om de week op zondag, in ploegverband. Je wordt hierbij ingedeeld in ploeg A of ploeg B. Op zondagochtend moet je je melden bij het materiaalgebouw in Noordwijk waar er een plan wordt gemaakt voor het verloop van de dag. Zo kun je ingedeeld worden op een van de drie posten op het Noordwijkse strand, draai je een oefening mee of krijg je extra theorie les in het materiaalgebouw. Daarnaast is het mogelijk om je Lifeguard Beach te behalen bij onze zusterbrigade Noordwijk mits je door de selectie heen komt. Vraag voor meer informatie bij Marijn Bitter op woensdagavond in het zwembad.

Hogere bondsopleiding

Binnen onze brigade besteden wij, naast het zwemles geven aan kinderen, ook aandacht aan het opleiden van assistenten (onbevoegd) tot (assistent-)instructeur. Onze assistenten beschikken over de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘Hogere bondsopleiding’. Binnen deze opleiding zijn verschillende opleidingsniveaus.
– MBO niveau 2: Assistent-instructeur
– MBO niveau 3: Instructeur
Aangezien deze opleiding veel tijd en inzet vergt van de kandidaat, zal er voor aanvang van de opleiding eerst een gesprek plaatsvinden tussen kandidaat en technische begeleiding binnen onze club. Na aanmelding krijgt de kandidaat een leercoach (extern) en praktijkbegeleider (intern) toegewezen. Beide begeleiders helpen de kandidaat gedurende de opleiding.

Taak van de praktijkbegeleider
De assistent krijgt een praktijkbegeleider toegewezen, een bevoegd instructie lid welke ook les geeft binnen onze brigade. De praktijkbegeleider maakt samen met de assistent een opleidingsplan en is gedurende heel de opleiding actief in de begeleiding van de assistent. Hij geeft opdrachten, deelt kennis en geeft feedback. De praktijkbegeleider bewaakt ook het afgesproken tijdspad voor de opleiding, de gehele opleiding moet binnen 3 jaar worden afgerond.

De opleiding tot (assistent)-instructeur
De assistent bekijkt samen met de praktijkbegeleider welke opleiding het beste bij hem/haar past: assistent instructeur of instructeur. Wanneer je wordt opgeleid tot assistent instructeur ben je bevoegd om les te geven onder toezicht van een instructeur. De instructeur maakt het lesplan en vertelt wat de assistent in die les moet doen.
Als je wordt opgeleid tot instructeur, ben je bevoegd tot het zelfstandig les geven aan een lesgroep. Samen met de zwembadleiding wordt het lesplan bewaakt.

Om de complete opleiding te kunnen voltooien moeten er een aantal Proeven van Bekwaamheid worden afgelegd (PvB’s). De PvB’s zijn examens die je moet afleggen over de verschillende opdrachten die je uitgevoerd hebt: het lesgeven in het elementair of het zwemmend redden, het aansturen van assistenten, het organiseren van een verenigingsactiviteit en het afnemen van een examen. Voordat je een PvB kunt afleggen, zul je een prestatiedossier aan je leercoach moeten aanleveren. De leercoach bekijkt of dit prestatiedossier aan de eisen voldoet en in overleg met de kandidaat wordt er een PvB aangevraagd. De leercoach houdt ook de vinger aan de pols gedurende de opleidingen of er wel voldoende vorderingen worden gemaakt. Wanneer de assistent aan alle benodigde PvB’s heeft voldaan krijgt hij/zij zijn of haar diploma tot (assistent-)instructeur opgestuurd en mag hij/zij zich een bevoegd (assistent-)instructeur noemen.

Meer informatie m.b.t. deze opleiding (en anderen) zijn te vinden op de site van Reddingsbrigades Nederland.