Informatie

Lestijden

De vaste zwemavond van de NZRB is op woensdagavond in het zwembad ‘De Schelft’ in Noordwijkerhout.
Op die avond wordt er lesgegeven op de volgende tijden:

1ste uur ondiep: 18:00 – 18:30 uur en 18:30 – 19:00 uur
1ste uur diep: 19:00 – 19:40 uur
2de uur: 19:40 – 20:20 uur
3de uur: 20:20 – 21:00 uur

Zwemkleding

Het is verplicht om zwemkleding te dragen tijdens de lessen en lange haren moeten in een staart.
Daarnaast is het niet toegestaan om sieraden te dragen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dienen de sieraden te worden afgeplakt.

Afmelding voor zwemles bij verhindering

Afmelden van de zwemles bij ziekte of verhindering kan bij het bad op dinsdag avond, of via de mail.

Omkleden

In de grote kleedkamers zijn geen vaders in de meisjeskleedkamer en geen moeders in de jongenskleedkamer toegestaan. De wisselcabines dienen na gebruik, dus ook tijdens de les, leeg achtergelaten te worden. Bij het eerste lesuur kan men om 18.50 uur naar binnen, bij de overige lessen is dat 5 minuten voor aanvang.

Aanmelden voor zwemles

Het aanmelden voor zwemles kan via het inschrijf formulier welke u hier kan downloaden en e-mailen naar administratie@nzrb.nl
Kinderen kunnen aangemeld worden als zij de leeftijd van 4,5 jaar bereikt hebben. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is.

Lesgeld en contributie

Het lesgeld en de contributie worden vastgesteld per zwemseizoen.
In een gezin met meerdere kinderen jonger dan 18 jaar, hoeft de contributie slechts één maal betaald te worden.
Wanneer je ouder bent dan 18 jaar zal het lid zelf de contributie moeten betalen. De contributie wordt aan het begin van het seizoen, samen met het lesgeld, in rekening gebracht.
Opvragen van de actuele prijzen of eventuele vragen hierover kunnen worden gestuurd naar de administratie

Opzeggen van de zwemles

Wanneer men de zwemlessen wilt beëindigen, dient dit tenminste 1 maand voor de aanvang van de nieuwe leskaart, schriftelijk opgezegd te worden. Dit kan per mail naar de administratie of de penningmeester. Anders worden er kosten in rekening gebracht.

Klachten

Gebeuren er bij de brigade dingen die u niet prettig vindt? Bent u het ergens niet mee eens? Wij
stellen het op prijs als u uw knelpunt aan ons kenbaar maakt, zodat wij kunnen beoordelen of we
(samen) aan een oplossing kunnen werken.

 1. Heeft u een klacht, dan is de procedure als volgt:
  U maakt uw klacht kenbaar bij de zwembadleiding. De zwembadleiding is goed herkenbaar in
  het bad aanwezig. U kunt ook mailen naar administratie@nzrb.nl
  De zwembadleiding zal met u bespreken:

  1. Wat uw klacht precies behelst
  2. Welke actie er wordt genomen
  3. Op welke termijn dit wordt gedaan
  4. Op welk moment er wordt bezien of het gewenste resultaat is bereikt
 2. De besproken acties worden uitgevoerd
 3. Na de vastgestelde periode wordt er gekeken of de acties zijn uitgevoerd en tot het gewenste resultaat hebben geleid.
 4. Indien de acties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kunnen de partijen het geschil aan de voorzitter van de vereniging voorleggen. Die neemt, in overleg met het bestuur een besluit over de afhandeling van de klacht.