Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Versie: september 2023

Privacyverklaring NZRB    

Algemeen

Voor administratieve doeleinden hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze worden tevens gebruikt voor het bijhouden van de voortgang en de communicatie.

Te allen tijde zal de NZRB zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens conform de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Dit houdt in dat deze niet ongevraagd gedeeld worden met derden, anders dan aangegeven in deze privacyverklaring. Overigens hebben de vrijwilligers van de NZRB een geheimhoudingsverklaring getekend, waarin is opgenomen dat zij de persoonsgegevens, voortgang en/of aanwezigheid van zwemmers niet delen met derden.

Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor onze administratie en/of wet- en regelgeving.

Met wie delen wij de gegevens (extern)

De persoonsgegevens die wij vragen delen wij met Reddingsbrigades Nederland, Nationale Raad Zwemveiligheid en We-Score.
Voor het veilig verwerken en bewaren van deze persoonsgegevens heeft de NZRB met deze partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin is o.a. opgenomen dat deze persoonsgegevens niet openbaar mogen worden gemaakt en dat zij een veilige opslag bieden voor de persoonsgegevens.

Wie heeft welke gegevens (intern)

Binnen de NZRB zijn alleen de noodzakelijke persoonsgegevens beschikbaar voor enkel de vrijwilligers die deze nodig hebben.

Wat betreft de nieuwe zwemmers en wachtlijsten, worden de persoonsgegevens door de badleider bijgehouden. Wanneer een zwemmer lid wordt van de NZRB, worden de gegevens van de zwemmer doorgegeven aan de penningmeester, zodat deze de juiste factuur kan versturen.

Alle presentie en voortgang worden bijgehouden in We-Score. Binnen We-Score zijn de gebruikersrechten zo ingericht dat de vrijwilligers toegang hebben tot de data die zij nodig hebben.

Opvragen van persoonsgegevens

Ieder lid van de NZRB mag te allen tijde zijn of haar eigen persoonsgegevens inzien. Om dit te doen, dient een aanvraag hiervoor te worden ingediend bij de badleider of de secretaris van het bestuur.

Bewaartermijn

De NZRB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Na uitschrijven van de NZRB zullen de administratieve werkzaamheden afgerond worden. En de persoonsgegevens worden verwijderd.

Klachten, vragen en contact

Mocht u van mening zijn dat de NZRB uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze heeft verwerkt, dan vragen we u contact met ons op te nemen.

En wanneer u vragen heeft over ons privacy beleid, de persoonsgegevens of de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, kunt u contact opnemen met de voorzitter, secretaris of badleider via de onderstaande mogelijkheden.

  • Voorzitter:
  • Secretaris:
  • Badleider:
    • Naam: Jeroen Hermans
    • E-mail: administratie@nzrb.nl
    • Op zwemavonden aanwezig in zwembad BinnenZee Noordwijk, Nieuwe Zeeweg 165, 2202 HA Noordwijk aan Zee.

Wijziging privacyverklaring

De NZRB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom zo nu en dan deze privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.