De nieuwsbrief verschijnt 1 à 2 maal per jaar. Als u een stukje heeft voor de nieuwsbrief, kunt u deze op woensdagavond inleveren bij het tafeltje. Het activiteitenrooster van de NZRB verschijnt 3 maal per jaar. Hierin staat onder andere: